لطفا صبور باشید..

ارتودنسی پیشگیری در کودکان

۵ تیر ۱۴۰۱
Orthodontic-Children.jpg

ارتودنسی پیشگیری در کودکان – امروزه دندانپزشکی کودکان به گونه قابل نگرشی از راه بازسازی‌های محافظه‌کارانه به سمت آرمان مراقبت‌های فراگیر از کودکان انتقال داده‌شده است. و همه جنبه‌های مراقبت از تندرستی دهان همچون : شناسایی، پیشگیری، بازسازی و درست کردن ناهماهنگی دندانی بی‌گمان از کارهای دندان‌پزشک کارآزموده کودکان به‌حساب می‌آیند.

به گونه آرمانی، در هنگام تکامل قوس‌های دندانی که در پیکره دندان‌های شیری با رد شدن از چرخه دندانی شیری به پیکره دندان‌های دائمی تبدیل می‌شود یک‌رشته پدیده‌ها بانظمی معین و در هنگام تعیین شده رخ می‌دهند، هنگامی‌که فرایند قطع‌شده و دچار نارسایی شود مشکلاتی به وجود می‌آید که می‌تواند بر روند پایانی هماهنگی پیکره دندان‌های دائمی تأثیر بگذارد.

هنگامی که چنین آشفتگی رخ می‌دهد اقدامات مهمی برای بازگرداندن تکامل کمان دندانی به حالت طبیعی نیاز است. انجام چنین عملیاتی انجام‌پذیر است ولی نیازمند یک نوع نگهداری فضا است.

ارتودنسی پیشگیری در کودکان
ارتودنسی پیشگیری در کودکان

انجام ارتودنسی پیشگیری در کودکان این مزیت مهم را دارد که چانه کودک هنوز رو به رشد است. درمان زودهنگام و انجام ارتودنسی پیشگیری هنگامی کارساز است که کمان دندانی و فک به صورت کامل شکل نگرفته‌اند. ارتودنسی فانکشنال می‌تواند این کمبودها را ازمیان بردارد. ارتودنسی پیشگیری از هویداشدن مشکلات جدی‌تر جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که انجام درمان ارتودنسی در سن بالاتر بسیار آسان‌تر و ظرف مدت هنگام کوتاه‌تری انجام شود.

ارتودنسی پیشگیری در کودکان

چرایی اولین مال اکلوژن (چیدمان غیرطبیعی میان قوس‌های دندانی) نبود هماهنگی در برابر اندازه کمان دندانی و اندازه دندان‌ها هست. چگونگی کمان دندانی در گرو عوامل پیرامونی مانند: زود افتادن یا زود کشیده شدن دندان‌های شیری، پوسیدگی‌های میان‌دندانی، جوش خوردگی استخوانی (انیکیلوز) دندان‌های شیری، عادات دهانی؛ صدمات و روییدن زودرس آسیای بزرگ دوم هست. زود افتادن دندان‌های شیری و پوسیدگی‌ها تأثیر فراوانی بر چگونگی کمان دندانی دارد؛ و باعث کاهش طول کمان دندانی می‌شود.

به دنبال کاهش طول کمان دندانی فضای کافی برای رویش دندان‌های همیشگی جایگزین وجود ندارد و بنابر این به‌هم‌ریختگی در هماهنگی دندان‌های همیشگی مشاهده می‌شود. از دست دادن زودهنگام آسیای دوم شیری زیان‌بارترین تأثیر را بر طول کمان دندانی دارد. از دست رفتن زودهنگام آسیای اول باعث مسدود شدن راه رویش دندان نیش می‌گردد و این دندان هنگام رویش، بیرون کمان فکی رویش می‌یابد. در نخستین سال پس از افتادن دندان بیشترین میزان از دست رفتن فضا در کمان فکی را داریم.

نیاز به درمان ارتودنسی در کودکانی که تا ۹ سالگی یک‌دندان شیری یا بیشتر را پیش از هنگام مقرر ازدست‌داده باشند ۳ برابر بیش از کودکان دیگر است.

منبع: وب سایت های مرتبط

 

 

کلیه حقوق برای دندانپزشکی کودکان دکتر کتایون متقی محفوظ می باشد.

telegram
instagram